Telefonske centrale za hotele

Telefonske centrale za hotele uključuju mnoge funkcionalnosti specifične za hotelsko poslovanje uključujući i pregledno sučelje za naplatu poziva gostima.

telefonske centrale za hotele

Telefonske centrale za hotele omogućuju sveobuhvatnu hotelsku uslugu. Uz standardne mogućnosti i fleksibilnost uključuju mnoge funkcionalnosti specifične za hotelsko poslovanje uključujući i pregledno sučelje za naplatu. poziva gostima. uz smanjenje troškova poziva u inozemstvo.

Praktično softversko rješenje jednostavno za upotrebu koje omogućava centraliziranu kontrolu sustava i pregled potrošnje za svaku sobu i gosta.

Jednostavno upravljanje sustavom preko osobnog računala na recepciji omogućuje brz uvid u račune i opcije koje su vaši gosti odabrali. Nudimo sustave koji odgovaraju potrebama malih i velikih hotela uz vrlo visok stupanj kompatibilnosti s postojećim sustavima u slučaju nadogradnje.

•jednostavan check in i check out

•automatsko buđenje gostiju

•opcija “do not disturb”

•jednostavno ispostavljanje računa

•prikazivanje imena gosta na telefonima na recepciji, restoranu itd.

•mogućnost spajanja analognih ili digitalnih telefona